Thailand Tattoo
“Faith inspiration,The miracle of Antique Thai Tattoo”     By Master James Khemthong
Tel : +6684-694-9888 , +6687-508-6999
Thai Tattoo
  • Thai Tattoo
  • Thai Tattoo
  • Thai Tattoo
  • Thai Tattoo
  • Thai Tattoo
  • Thai Tattoo
  • Thai Tattoo
  • Thai Tattoo
Chanting guide / Pra ka ta chin na ban chon
Chanting guide

Pra ka ta chin na ban chon

Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa (repeat three times)
     Puttakamo-labhe-puttam, danakamo-labhedanam, Atthikaye-kaya-nyaya, dhevanam-piyatamsuttava,Iti pi so bhagava, yamarajano daovessuvanno, maranam-sukham arahamsugato, namo buddhaya, Jayasanagata Buddha Jetava Maram savahanam, Catu-saccasabham rasam Ye pivinsu narasabha, Tanhankaradayo Buddha Attha-visati nayaka, Sabbe patitthita mayham Matthake te munissara, Sise patitthito mayham Buddho dhammo davilocane, Sangho patitthito mayham Ure sabba-gunakaro, Hadaye me Anuruddho Sariputto ca dakkhine, Kondanno pitthi-bhagasamim Moggallano ca vamake, Dakkhine savane mayham Asum Ananda-Rahulo, Kassapo ca Mahanamo Ubhasum vama-sotake, Kesante pitathi-bhagasamim Suriyo va pabhankaro, Nisinno siri-sampanno Sobhito muni-pungavo, Kumara-kassapo thero Mahesi citta-vadako, So mayham vadane niccam Patitthasi gunakaro, Punno Angulimalo ca Upali Nanda-Sivali, Thera pacna ime jata Nalate tilaka mama, Sesasiti mahathera Vijita jina-savaka, Etesiti mahathera Jitavanto jinorasa, Jalanta sila-tejena Angamangesu santhita, Ratanam purato asi Dakkhine Metta-suttakam, Dhajaggam pacchato asi Vame Angulimalakam, Khandha-Mora-parittanca Atanatiya-suttakam, Akase chadanam asi Sesa pakara-santhita, Jinanabala-samyutta Satta-pakara-lankata, Vata-pittadi-sanjata Bahirajjhatt'upaddava, Asesa vinayam yantu Ananta-jina-tejasa, Vasato me sakiccena Sada Sambuddha-panjare, Jina-panjara-majjhamhi Viharantam mahitale, Sada palentu ma sabbe Te maha-purisasabha, Iccevamanto sugutto surakkho, Jinanubhavena jitupaddavo, Dhammanubhavena jitarisangho, Sanghanubhavena jitantarayo, Saddhammanubhava-palito carami jina-panjareti